Zmiana zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

09.11.2017

Zgodnie z Uchwałą Nr 252/3430/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 października 2017 r. zmianie uległy niektóre zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020 (PDF 3.34 MB)

Wykaz zmian (PDF 272 kB)

Dokument obowiązuje od 31 października 2017 r.

Poleć innym: