Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

25.09.2015

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 79/912/2015 z 22.09.2015 r. zmianie uległy niektóre zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP

Wykaz zmian

Komunikat Zarządu Województwa Podlaskiego

Dokument obowiązuje od 22.09.2015 r.

 

Poleć innym: