Zostań innowatorem w swoim samorządzie!

29.09.2021

PARP i GovTech przy współpracy z Huge Thing zapraszają jednostki samorządów terytorialnych do udziału w programie, którego celem jest rozwój nowoczesnych kompetencji pracowników administracji publicznej i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania technologicznego. Aplikacje można przesyłać do 20 października 2021.

Jaki jest cel programu?

Celem Programu jest rozwinięcie kompetencji personelu JST w zakresie pracy z innowacjami poprzez zwiększenie ich wiedzy o procedurach konkursowych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”), zaznajomienie z metodykami zwinnymi, metodami potwierdzania potrzeb na innowacje, przygotowanie do roli zamawiających innowacyjne rozwiązania oraz facylitację współpracy innowatorów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Kto może wziąć udział w programie?

W programie może wziąć udział każda polska jednostka samorządu terytorialnego niezależnie od jej wielkości – mogą to być gminy, powiaty i województwa.

WAŻNE! Uczestnikiem i beneficjentem programu nie może być inna jednostka budżetowa i/lub spółka będąca własnością jednostki samorządu terytorialnego.

Czy JST otrzyma bezpośrednie wsparcie finansowe?

Nie, żadna z JST nie otrzyma bezpośredniego wsparcia finansowego. Dla jednostki, która będzie uczestniczyć we wszystkich etapach, przeznaczone będą usługi o wartości do 50 000 PLN. W skład tych usług wchodzą m.in. warsztaty, spotkania z ekspertami, wsparcie w definiowaniu i precyzowaniu wyzwania, pomoc przy organizacji wstępnych konsultacji rynkowych i konkursu.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie hugething.vc/govtech/.

Poleć innym: